Deklaracja członkowska ChTN

 

Wstąp do Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego
wypełnij formularz - deklarację członkowską

 

 

osoba deklarująca

 

imię

 

nazwisko

 

płeć

 mężczyzna   kobieta

 

 

 

 

data urodzenia

   

 

 

PESEL

 

 

 

 

Typ członka

kategoria

 

 

uprawiana
dyscyplina

marka
sprzętu

 

 

rozmiar koszulki
 (T-Shirt)

 

informacja o producencie sprzętu narciarskiego
do klasyfikacji w zawodach narciarskich.

 

e-mail

 

 

 

 

 

miejscowość

ulica

 

 

kod pocztowy

kraj

 

 

telefon kontaktowy

 

 

 

Deklaruję niniejszym przystąpienie do Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego
oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikajacych ze statutowych zadań towarzystwa.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu będzie Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie z siedzibą w Chodzieży,  ul. Staszica 12. 
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi pocztą, jak też elektronicznymi środkami przekazu, informacji i materiałów marketingowych dotyczących oferty Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego.

zaznacz zgodę na przetwarzanie danych ->>>

_wyrażam zgodę