Rezerwacja wyjazdu szkoleniowego.

zgrupowanie  narciarzy

termin

Bardonecchia  08.-17.03.2019

Rezerwacja uczestnika wyjazdu. Poniższe dane wprowadzamy celem rezerwacji i przeslania do Touroperatora - Biura Wild Holidays.

imię

nazwisko

płeć

mężczyzna   kobieta

data urodzenia

   

Wyjazd realizowany w ramach
statutowych działań Chodzieskiego
Towarzystwa Narciarskiego

PESEL

reprezentant

kategoria

uprawiana
dyscyplina

marka
sprzętu

W pokoju
 apartamencie

informacja o producencie sprzętu narciarskiego
do klasyfikacji w zawodach narciarskich.

e-mail

miejscowość

ulica

kod pocztowy

kraj

telefon kontaktowy

dojazd

potwierdź swój udział w zajęciach:

grupa dla początkujących___ grupa doskonaląca___ zajęcia na lodowisku___ zawody narciarskie

uwagi:

RODO  
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Biuro Wild Holidays z siedzibą w Poznaniu oraz w stopniu ograniczonym Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie z siedzibą w Chodzieży (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu).  
2. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@wildholidays.pl, tel. 501 186 955  
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, w celach realizacji umowy oraz art. 6, ust. 1, a także art. 6, ust. 1, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  
6. Posiada Pani/Pan prawo do:  
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,  
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,  
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

zaznacz zgodę na przetwarzanie danych, aby zarezerwować ->>>

_wyrażam zgodę