Rezerwacja wyjazdu szkoleniowego.

zgrupowanie  narciarzy

termin

Aprica  02-11.03.2018

Rezerwacja uczestnika wyjazdu. Poniższe dane wprowadzamy celem rezerwacji i przeslania do Touroperatora - Biura Wild Holidays.

imię

nazwisko

płeć

mężczyzna   kobieta

data urodzenia

   

Wyjazd realizowany w ramach
statutowych działań Chodzieskiego
Towarzystwa Narciarskiego

PESEL

reprezentant

kategoria

uprawiana
dyscyplina

marka
sprzętu

W pokoju
 apartamencie

informacja o producencie sprzętu narciarskiego
do klasyfikacji w zawodach narciarskich.

e-mail

miejscowość

ulica

kod pocztowy

kraj

telefon kontaktowy

dojazd

potwierdź swój udział w zajęciach:

grupa dla początkujących___ grupa doskonaląca___ zajęcia na lodowisku___ zawody narciarskie

uwagi:

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu będzie Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie z siedzibą w Chodzieży oraz Biuro Wild Holidays z siedzibą w Poznaniu.  
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi pocztą, jak też elektronicznymi środkami przekazu, informacji i materiałów marketingowych dotyczących oferty Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego oraz Biura Wild Holidays.

zaznacz zgodę na przetwarzanie danych, aby zarezerwować ->>>

_wyrażam zgodę