Get Adobe Flash player

Witaj na stronie Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

Wyborcze Zgromadzenie Członków

28 września 2011, w kawiarni PRIMA-Bistro odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołano Zdzisława Serafina, funkcję protokolanta powierzono natomiast Bożenie Mieloch.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Rafał Szłapka i Paweł Zych.

 

Sprawozdanie z czteroletniej kadencji Zarządu ChTN, w tym podsumowanie okresu 2010/2011 przedstawił dotychczasowy prezes - Robert Mądrowski.

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Binieckiego - Sprawozdanie z działalności Zarządu ChTN odczytał Krzysztof Spychalski.

Udzielono w głosowaniu jawnym absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z §24. Statutu ChTN, w wyznaczonym terminie przyjęto jedno zgłoszenie kandydata na prezesa stowarzyszenia.

W głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrano na okres 2011-2015 nowego Prezesa Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego - Roberta Mądrowskiego.

Wybrany Prezes, zgodnie z §24.p2. skorzystał z prawa zaproponowania Członkow Zarządu, którzy zostali przyjęci jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie.

Dalej działając na podstawie tego samego paragrafu Zarząd wybrał ze swojego grona: Wiceprezesa w osobie Krzysztofa Spychalskiego, Skarbnika - Leszka Mielocha, Sekretarza - Beatę Reiter oraz Członka Zarządu - Rafała Szłapkę.

W dalszej części Walnego Zgromadzenia wybrano Komisję Rewizyjną, zaproponowano kandydatów oraz wybrano w głosowaniu jawnym: Tadeusza Kleszczyńskiego, Michała Strumnika oraz Bartosza Białczyka.

Do Sądu Koleżeńskiego powołano Pawła Reiter, Mariolę Rozmarynowską oraz Pawła Urszulaka.

Na koniec głos zabrał Robert Mądrowski, który podziękował za obdarzenie go mandatem zaufania na kolejne cztery lata powierzając mu ponownie funkcję Prezesa.

Deklaracja On-Line

zapraszamy do naszego
profilu na Facebook

wydarzenia ChTN
w latach 2007-2011

Meteo dla Chodzieży

Strefa Członków