Get Adobe Flash player

Witaj na stronie Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

Wybory 2015

15 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walne powołało Pawła Reiter, natomiast funkcje protokolanta powierzono Dariuszowi Mieloch. W skład komisji skrutacyjnej weszli; Robert Szumowski oraz Krzysztof Szewczyk.

Sprawozdanie z czteroletniej kadencji Zarządu ChTN, okresu 2011-2015 przedstawił dotychczasowy prezes - Robert Mądrowski, natomiast protokół z przeprowadzonej kontroli odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Serafin.

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującym władzom.

Zgodnie z §24. Statutu ChTN, Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło w głosowaniu tajnym kandydaturę Roberta Mądrowskiego, któremu powierzono funkcje Prezesa na następne cztery lata.

Nowo wybrany prezes skorzystał z prawa zaproponowania składu zarządu, który to również jednogłośnie został przyjęty w głosowaniu jawnym.

W skład Zarządu Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego weszli; Maciej Stanisławski, Leszek Mieloch, Beata Reiter oraz Zdzisław serafin.

Do Komisji Rewizyjnej powołano; Roberta Szumowskiego, Tadeusza Kleszczyńskiego oraz Pawła Reiter.

Funkcję arbitrów Sądu Koleżeńskiego powierzono; Dariuszowi Mieloch, Krzysztofowi Szewczyk oraz Mariuszowi Witczuk.

Deklaracja On-Line

zapraszamy do naszego
profilu na Facebook

wydarzenia ChTN
w latach 2007-2011

Meteo dla Chodzieży

Strefa Członków