Get Adobe Flash player

Witaj na stronie Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

Walne Zgromadzenie Członków ChTN 2018

W dniu 18-04-2018 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie
Członków Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego.

Prezes Robert Mądrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego za rok 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok ubiegły, który jednogłośnie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

Uchwałą przyjęto również zmiany w kwestii dotyczące znowelizowanej ustawy Prawa o stowarzyszeniach, która obowiązywać będzie od 20 maja 2018 roku.

Na zakończenie prezes przedstawił oraz omówił zakres współpracy stowarzyszenia z Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Deklaracja On-Line

zapraszamy do naszego
profilu na Facebook

wydarzenia ChTN
w latach 2007-2011

Meteo dla Chodzieży

Strefa Członków