Get Adobe Flash player

Witaj na stronie Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków ChTN

8 maja 2019 roku o godz. 19.00 odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego. Raport z działalności Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego za okres 2015-2019 przedstawił Prezes Robert Mądrowski.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 odczytał Przewodniczący KR ChTN - Robert Szumowski.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i przyjęło kandydaturę Roberta Mądrowskiego na Prezesa ChTN następnej kadencji, przypadającej na lata 2019-2023.

Wybrany Prezes w odniesieniu do § 30. punkt 2. Statutu ChTN skorzystał z prawa zaproponowania Członków Zarządu, jako najbliższych współpracowników w nadchodzącej kadencji. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło do Zarządu; Krzysztofa Sobalę, Zdzisława Serafina, Leszka Mielocha i Marcina Klonowskiego. Do Komisji Rewizyjnej przyjęci zostali; Robert Szumowski oraz Paweł Reiter, natomiast Sąd Koleżeński ChTN reprezentować bedą Maciej Stanisławski i Paweł Hoffmann.

Prezes podziękował wszystkim za udzielone mu zaufanie oraz za dotychczasową współpracę, szczególnie, ustępującym Członkom Zarządu; Beacie Reiter oraz Maciejowi Stanisławskiemu. Zadeklarował dalszy rozwój stowarzyszenia jako kontynuację podjętych w 2007 roku działań.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu V Kadencji przyjął na stanowisko Wiceprezesa - Krzysztofa Sobalę, Sekretarza - Marcina Klonowskiego, pracę w Zarządzie kontynuować będą; na stanowisku Skarbnika - Leszek Mieloch i Zdzisław Serafin jako Członek Zarządu.

Deklaracja On-Line

zapraszamy do naszego
profilu na Facebook

wydarzenia ChTN
w latach 2007-2011

Meteo dla Chodzieży

Strefa Członków